Skogsdrift og Maskinpark

© Brødrene Haneborg AS    Design og drift: Grafisk Service AS - design og drift

Maskinparken består av:

HOGSTMASKINER:       1 stk John Deere 1070 E              1 stk John Deere 1170 E (2018 modell)         1 stk John Deere 1270 E              2 stk John Deere 1270 G
LASTBÆRERE 2 stk John Deere 1110 E 1 stk John Deere 1210 E 1 stk John Deere 1510 E 1 stk John Deere 1510 G

Br. Haneborg skogsdrift

Tynning og sluttavvirkning samt utkjøring av tømmer er hovedvirksomheten.  Vi sam- arbeider med de fleste skogeierforeningene, mest med Glommen Skog SA og Viken Skog SA. Våre sjåfører (de fleste med fagbrev) utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder. Vi jobber mest på Østlandet, men har erfaring fra flere landsdeler og 7 andre land. Erfaring fra slutten av 1970-tallet.
John Deere 1510 G  ny våren 2018 Våre sjåfører utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder. Våre sjåfører utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder.

Skogdrift / Maskiner

Vi har lang erfaring i hogst og utkjøring i Norge og flere europeiske land. De fleste av våre sjåfører har fagbrev som skogsmaskinførere og er dyktige og arbeidsomme.
Vår maskinleverandør

Skogdrift / Maskiner

Vi har lang erfaring i hogst og utkjøring i Norge og flere europeiske land. De fleste av våre sjåfører har fagbrev som skogsmaskinførere og er dyktige og arbeidsomme.

Maskinparken består av:

HOGSTMASKINER:       1 stk John Deere 1070 E              1 stk John Deere 1170 E (2018 modell)         1 stk John Deere 1270 E              2 stk John Deere 1270 G
LASTBÆRERE 2 stk John Deere 1110 E 1 stk John Deere 1210 E 1 stk John Deere 1510 E 1 stk John Deere 1510 G

Br. Haneborg skogsdrift

Tynning og sluttavvirkning samt utkjøring av tømmer er hovedvirksomheten.  Vi sam- arbeider med de fleste skogeierforeningene, mest med Glommen Skog SA og Viken Skog SA. Våre sjåfører (de fleste med fagbrev) utfører jobben med størst mulig presisjon, og etter gitte standarder. Vi jobber mest på Østlandet, men har erfaring fra flere landsdeler og 7 andre land. Erfaring fra slutten av 1970-tallet.
Vår maskinleverandør

Skogsdrift

Skogsdrift tlf: (+47) 951 54 696 Transport tlf: (+47) 911 17 304
Tlf. 951 54 696 - 911 17 304